قوه قضاییه ضامن قراردادهای بانک ها با سود بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی نمی شود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری