کنفرانس مطبوعاتی مشترک دکتر روحانی با نخست وزیر ژاپن | فیلم

تگ
در حال انتقال به منبع خبر