نعمتی:برخی نمایندگان با قول راه اندازی پروژه ها از وزرا امضاهای استیضاح را پس می گیرند

نماینده
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری