یک قبضه خمپاره بجا مانده از جنگ تحمیلی در سروآباد کشف شد

کردآنلاین
در حال انتقال به منبع خبر