تشییع پیکر پاک شهید گمنام - اراک

تشییع پیکر پاک شهید گمنام دفاع مقدس شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ در دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir