دروازه بان خوزستانی با استقلال وارد مذاکره شد (عکس)

خوزستان جام
در حال انتقال به منبع خبر