متن طرح نمایندگان مجلس برای استخدام در بدنه دولت/ بکارگیری نیروهای قراردادموقت در مشاغل حاکمیتی ممنوع است!/ شرکتی ها قراردادی می شوند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری