ربیعی: فقط ۴۱۳ میلیون دلار از بازرگانی پتروشیمی طلبکاریم ، سه میلیارد دلار اشتباه است

نفت ما
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری