رییس دانشگاه تبریز: هنگام مشکلات اقتصادی، بودجه دانشگاه ها را دستکاری نمی کنند

ایسنا آذربایجان شرقی
در حال انتقال به منبع خبر