ارتش چین مانع ورود ناوهای آمریکایی به بندر هنگ کنگ شد

ایران پژواک
در حال انتقال به منبع خبر