بیانیه دفتر عبدالمهدی در واکنش به خشونت ها

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری