یازده میلیون هکتار از دشت های کشور نیازمند آبخوانداری است

فارس آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر