عرضه اولیه 17.5 درصد «چخزر» در هفته آینده به شرط دریافت اطلاعات افسانه اروجی گفت: در حالی فرایند بررسی ها و پذیرش شرکتهای جدید ادامه دارد که از میان شرکتهای آماده تر، سه شرکت صنایع چوب خزر کاسپین، مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن و سپیدار سیستم، زمینه کشف قیمت را دارند.

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری