افزایش تولید کنسانتره شرکت ملی مس با بهره برداری از طرح دره زار

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری