فیسبوک نتانیاهو را تعلیق کرد!

پرسمان
در حال انتقال به منبع خبر