روحانی: حادثه عاشورا و کربلا نباید جناحی شود - خطِ اعتدال

خط اعتدال
در حال انتقال به منبع خبر