اختلاف در امارات؛ ابوظبی در حال نابودی دبی است

فارس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر