تا روحانی خطر کرونا را نپذیرد ما در خطریم

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری