اولاََ جمعه نیست و شنبه است؛ ثانیاََ تهران نیست و پاریس است +عکس نوشته

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر