آتش سوزی در سکوی نفتی پارس جنوبی مهار شد

الف
در حال انتقال به منبع خبر