خروج آخرین بیتل از خط تولید، خداحافظی همیشگی با قورباغهٔ دوست داشتنی

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر