میرسلیم مطرح کرد: رشوه ۶۵ میلیارد تومانی به نماینده مجلس برای جلوگیری از یک طرح

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری