عکس/ سقوط بالگرد نظامی در استانبول

در حال انتقال به منبع خبر