وزیر صهیونیست خواستار ایجاد تغییر در وضعیت کنونی مسجد الاقصی شد

راهبرد معاصر
در حال انتقال به منبع خبر