یک شرکت دارویی 25 درصد ارز صنعت دارو را دریافت کرد/ مسئولی که زمینه فساد را فراهم کرده باید محاکمه و برکنار شود

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر