اجرای عملیات جدول گذاری در راستای بهبود وضعیت جمع آوری آبهای سطحی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری