قیمت برق با حذف قبوض کاغذی تغییر نمی کند

اخبار ویژه
در حال انتقال به منبع خبر