خبر ناراحت کننده برای بازنشستگان/احتمال توقف اجرای همسان سازی مستمری ها+دلیل

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری