بریتانیا از جنگ افزارهایی جدید و هوشمند رونمایی کرد / مبتنی بر هوش مصنوعی / قابلیت اسکن کامل منطقه جنگی

انتخاب
در حال انتقال به منبع خبر