تردد به کردستان عراق در مرز رسمی پرویزخان از سرگرفته شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری