پرداخت ۱۳ هزار و ۹۵۹.۹ میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی

به گزارش بازار به نقل از بانک مرکزی، جدول ذیل بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصاد..

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir