قیمت اولیه رئال برای دی توماس مشخص شد

مرجع خبری رئال مادرید
در حال انتقال به منبع خبر