تکلیف مجلس به سازمان امور مالیاتی برای تعیین و محاسبه مالیات بر خانه های خالی

نمایندگان مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف به محاسبه و اعلام مالیات متعلق به مالکین خانه های خالی کردند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir