وزرات خانه با وجود گرانی ها اجازه نداد کیفیت غذا پایین بیاید/ خوابگاه های فرسوده زیادی داریم

ایسنا آذربایجان شرقی
در حال انتقال به منبع خبر