«تهران ۱۴۰۰» با حرکت به سوی توسعه پایدار در قلب طهران

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۲ از برگزاری نشست با مدیرکل برنامه ریزی و توسعه امور شهری معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران خبر داد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir