پست کنایه آمیز شفر در آستانه بازی با تراکتورسازی

در حال انتقال به منبع خبر