دست رد مردم کنتاکی به درخواست ترامپ؛ آیا اوضاع در آمریکا علیه ترامپ در حال چرخش است؟

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری