ابزار التذاذ قرار دادن زن به احتمال زیاد توطئه صهیونیست هاست/ غربی ها از “برابری جنسیتی” پشیمانند/ فریفتگان غافل خانه داریِ زن را تحقیر می کنند

در حال انتقال به منبع خبر