مراسم ناتمام و عدم افتتاح پروژه پُل روستای بالارستم قائم شهر

خزرنما
در حال انتقال به منبع خبر