آماده دفاع از منافع خود در خلیج فارس هستیم

پول و تجارت
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری