از طرح بزرگ انتقال آب درياي عمان چه خبر؟

رییس دفتر رییس جمهور دستور پیگیری بهرمندی خراسان شمالی از خط لوله انتقال آب دریای عمان را صادر کرد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir