عربستان بزرگ ترین صادرکننده نفت خام به چین شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری