آمادگی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده های هواپیمای اوکراینی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری