مستاجران موقوفات اجازه نمی دهند/ 38 هزار رقبه استان سند اجاره نامه ندارد

گیتی آنلاین
در حال انتقال به منبع خبر