ادعای کمک آمریکا به مردم ایران عوام فریبی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری