درختکاري کوهنوردان گرمه اي

کوهنوردان گرمه اي با حضور در ارتفاعات اطراف اين شهر و نهالکاري، به احياي طبيعت کمک کردند.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir