ارمنستان همچنان در بحران

رئیس جمهور ارمنستان با برکناری فرمانده ارتش مخالفت کرد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir