وزارت صمت خودروسازان را مکلف به عملیاتی کردن تعهدات قبلی خود کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری