10 دفتر تسهیل گری در نقاط حاشیه ای ارومیه فعال شد

ایرنا
در حال انتقال به منبع خبر