دستور رئیسی برای تعیین تکلیف سریع خودروهای دپو شده در انبارها

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir